Butiken – Handlar’n Långås

Långås livs öppettider

 

Här investerar vi för att utveckla service på landsbygden

Under 2018-2019 har vi genomfört stora investeringar i vår verksamhet för att kunna ha en fortsatt god service för våra kunder och samhället.

Vi har tilläggsisolerat, bytt fasad och satt in nya fönster i syfte att sänka såväl uppvärmningsbehov under vinter som kylbehov under sommaren.

Våra gamla kylar och frysar har bytts mot nya moderna skåp med glasdörrar för att hindra att kylan smiter ut. Kompressorerna på de nya maskinerna är vattenkylda för att minska värmeutstrålningen i butiken. Kylvattnet leds till en tekniktank där det tas tillvara för att höja tempen på ingående vatten till den nyinsatta Luft/vattenvärmepumpen som ersatt den gamla oljepannan.

För att ta tillvara utrymmet bättre i butiken har vi satt in helt ny inredning som är mer lättjobbad och rymmer ett större sortiment.

Investeringarna gör vi med stöd av jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

 

EU stöd till Långås Livs